KẾT QUẢ BỐC THĂM CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN DỊCH KIỂM TRA MIỄN PHÍ Ô TÔ SUZUKI