Bảng giá

Sản phẩm Phiên bản Giá
XL7XL7 XL7
AT 589.000.000 VNĐ
ERTIGAERTIGA ERTIGA
MT/GLX Limited/GLX Sport 499.000.000 VNĐ
SWIFTSWIFT SWIFT
GLX Số tự động 549.000.000 VNĐ
All New CIAZAll New CIAZ All New CIAZ
Tự Động 529.000.000 VNĐ
CELERIOCELERIO CELERIO
5MT/ CVT 329.000.000 VNĐ
CARRY PROCARRY PRO CARRY PRO
Số sàn 309.500.000 VNĐ
CARRY TRUCKCARRY TRUCK CARRY TRUCK
Số sàn 249.000.000 VNĐ
CARRY BLIND VANCARRY BLIND VAN CARRY BLIND VAN
MT 293.000.000 VNĐ